Odsek za informacionu bezbednost i elektronsko poslovanje

U Odseku za informacionu bezbednost i elektronsko poslovanje obavljaju se poslovi koji se odnose na: zaštitu podataka i informacionu bezbednost; preventivno delovanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju informaciona bezbednost, elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora u odnosu na procenjeni rizik, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor; nadzor nad radom IKT sistema od posebnog značaja, pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja i registrovanih pružalaca usluge elektronske identifikacije; nadzor nad radom Nacionalnog CERT-a, prijem obaveštenja o incidentima u IKT sistemima od posebnog značaja koji mogu da imaju značajan uticaj na narušavanje informacione bezbednosti, međunarodnu saradnju u oblasti bezbednosti IKT sistema, kao i vođenje registara u skladu sa zakonom koji se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Inspekcijski nadzor – informaciona bezbednost, elektronska identifikacija i kvalifikovane usluge od poverenja

Godišnji plan nadozora za 2021. godinu

Godišnji plan nadozora za 2020. godinu

Kontrolne liste

Godišnji izveštaj inspekcije za 2019. godinu