Grupa za regulativu, planiranje i razvoj u oblasti poštanskog saobraćaja

U Grupi za regulativu, planiranje i razvoj u oblasti poštanskog saobraćaja obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i pripremanje predloga strategije razvoja poštanskog saobraćaja; pripremu i praćenje projekata u oblasti razvoja poštanskog saobraćaja; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona i predloga drugih akata; izradu platformi za učešće na međunarodnim skupovima; praćenje sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata i predlaganje mera za unapređivanje stanja u oblasti poštanskih usluga; analizu propisa sa aspekta usklađenosti sa propisima EU i nacionalnim zakonodavstvima zemalja EU; vođenje upravnog postupka po žalbama inspektora; izradu odgovora na poslaničko pitanje, pripremu priloga Odeljenja za izradu Informatora o radu ministarstva, godišnjeg plana rada Vlade i godišnjeg izveštaja o radu Vlade; pripremu priloga Odeljenja radi informisanja odbora Narodne skupštine o tromesečnom radu Ministarstva; preduzimanje aktivnosti od značaja za oblast poštanskih usluga u procesu evropskih integracija; pripremu stručnih mišljenja u vezi primene propisa iz delokruga Odeljenja; pripremu mišljenja na nacrte propisa drugih državnih organa; predlaganje mera i planova za unapređenje stanja poštanskih usluga, izradu informacija o problematici i stanju u oblasti poštanskog saobraćaja sa predlogom mera za razvoj; pripremanje uporednih pregleda i analiza iz delokruga Odeljenja; prikupljanje, čuvanje, organizovanje i analizu podataka u vezi stanja u navedenoj oblasti, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.