Odeljenje za poštanski saobraćaj i nadzor

Kontakt telefon:
011/ 20-20-083

U Odeljenju za poštanski saobraćaj i nadzor obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti poštanskog saobraćaja; izradu nacrta zakona, strateših dokumenata i predloga drugih akata iz oblasti poštanskog saobraćaja i sprovođenje procedure za njihovo usvajanje; izradu mišljenja iz delokruga nadležnosti poštanskog saobraćaja na nacrte zakona i drugih akata i propisa koje predlažu imaoci javnih ovlašćenja ili drugi organi državne uprave; izradu mišljenja o primeni propisa iz oblasti poštanskih usluga; izradu odgovora na poslanička pitanja; sprovođenje aktivnosti na obezbeđivanju održivosti pružanja univerzalne poštanske usluge; sprovođenje procedure pripreme i zaključivanja memoranduma o saradnji i međunarodnih sporazuma iz oblasti poštanskih usluga; praćenje i analizu pravnih tekovina Evropske unije i preduzimanje aktivnosti od značaja za oblast poštanskih usluga u procesu evropskih integracija; vođenje drugostepenog postupka; izvršenje akata Vlade iz oblasti poštanskog saobraćaja; definisanje i predlaganje prioriteta, ciljeva i mera u oblasti razvoja poštanske mreže i usluga i predlaganje mera za podsticanje investiranja u oblasti poštanskog saobraćaja; praćenje i analizu razvoja poštanske mreže i usluga, kao i sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata; pripremu, planiranje i praćenje projekata razvoja poštanske mreže i usluga; proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje delatnosti pružanja poštanskih usluga; pripremu priloga za učestvovanje predstavnika Republike Srbije u radu međunarodnih organizacija i institucija u oblasti poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti poštanskih usluga, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Odeljenju za poštanski saobraćaj i nadzor obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 

1. Odsek za inspekcijski nadzor;
2. Grupa za regulativu, planiranje i razvoj u oblasti poštanskog saobraćaja;