Grupa za inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija

Kontakt telefoni:
011/ 20-20-111
011/ 20-20-100

U Grupi za inspekcijski nadzoru oblasti elektronskih komunikacija obavljaju se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti elektronskih komunikacija; preduzimanje upravnih i drugih mera donošenjem rešenja o otklanjanju nepravilnosti; podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog, odnosno prijave za pokretanje krivičnog postupka, kao i postupka privrednog prestupa, i sprovođenje nadzora nad neregistrovanim subjektima; analizu i izradu izveštaja o realizaciji usvojenih planova, praćenje stanja u oblasti inspekcijskog nadzora koja je u delokrugu inspekcije; procenu rizika; planiranje inspekcijskog nadzora; usklađivanje inspekcijskog nadzora; pripremu, izmenu i dopunu kontrolnih listi i njihovog objavljivanja na svojoj internet stranici; preventivno delovanje; vođenje evidencije o inspekcijskom nadzoru; izradu i dostavljanje Koordinacionoj komisiji godišnjeg izveštaja o radu i njegovog objavljivanja na veb prezentaciji inspekcije, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

Kontrolne liste

Plan inspekcijskog nadzora

Godišnji izveštaj o radu