Grupa za pripremu i organizovanje međunarodnih izložbi i promotivne aktivnosti na unapređivanju ekonomskih odnosa Republike Srbije sa inostranstvom

U Grupi za pripremu i organizovanje međunarodnih izložbi i promotivne aktivnosti na unapređivanju ekonomskih odnosa Republike Srbije sa inostranstvom obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje Republike Srbije sa pojedinim zemljama, sprovođenje analiza i organizaciju poslova pružanja stručne pomoći izvoznicima i stranim ulagačima, koordinaciju saradnje i saradnju sa nadležnim ministarstvima i institucijama, pripremu i sprovođenje odluke o učešću Republike Srbije na međunarodnim EXPO i ostalim izložbama i promocijama potencijala Republike Srbije; predlaganje, pripremu i sprovođenje procedura za imenovanje Generalnog komesara međunarodne izložbe; predlaganje, pripremu i sprovođenje procedura za potpisivanje ugovora između Republike Srbije i nadležnih institucija zemalja domaćina međunarodne izložbe; priprema neophodne dokumentacije za sprovođenje procedure za osnivanje privremenog subjekta/entiteta na teritoriji zemlje domaćina međunarodne izložbe i ostalim izložbama; priprema dokumentacije i sprovođenje procedure za izbor idejnog rešenja i realizacije izabranog projekta učešća Republike Srbije na međunarodnoj izložbi i ostalim izložbama; priprema i sprovođenje procedure za podnošenje Izveštaja o učešću Republike Srbije na međunarodnoj izložbi i ostalim izložbama, kao i drugi poslovi iz ove oblasti