Група за припрему и организовање међународних изложби и промотивне активности на унапређивању економских односа Републике Србије са иностранством

У Групи за припрему и организовање међународних изложби и промотивне активности на унапређивању економских односа Републике Србије са иностранством обављају се послови који се односе на: припрему општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње Републике Србије са појединим земљама, спровођење анализа и организацију послова пружања стручне помоћи извозницима и страним улагачима, координацију сарадње и сарадњу са надлежним министарствима и институцијама, припрему и спровођење одлуке о учешћу Републике Србије на међународним EXPO и осталим изложбама и промоцијама потенцијала Републике Србије; предлагање, припрему и спровођење процедура за именовање Генералног комесара међународне изложбе; предлагање, припрему и спровођење процедура за потписивање уговора између Републике Србије и надлежних институција земаља домаћина међународне изложбе; припрема неопходне документације за спровођење процедуре за оснивање привременог субјекта/ентитета на територији земље домаћина међународне изложбе и осталим изложбама; припрема документације и спровођење процедуре за избор идејног решења и реализације изабраног пројекта учешћа Републике Србије на међународној изложби и осталим изложбама; припрема и спровођење процедуре за подношење Извештаја о учешћу Републике Србије на међународној изложби и осталим изложбама, као и други послови из ове области