Одсек за Руску Федерацију, ЗНД, Кину, источну и југоисточну Азију

У Одсеку за Руску Федерацију, ЗНД, Кину, Индију, источну и југоисточну Азију обављају се послови који се односе на: предлагање, припрему и спровођење стратегије и политике економске сарадње са овим земљама; предлагање и вођење процедуре за склапање споразума о економској и трговинској сарадњи и споразума о слободној трговини са тим земљама; руковођење и координацију припрема, као и учешће у раду мешовитих тела по споразумима о економској и трговинској сарадњи и по споразумима о слободној трговини; анализирање и праћење резултата реализације наведених споразума са тим земљама и предлагање мера за унапређење њихове примене; координирање и учешће у раду националних делова мешовитих комитета, комисија, радних група, пословних савета и других сталних и ad hoc радних тела за билатералну економску сарадњу са овим земљама; припремање информација и платформи за билатералне сусрете и преговоре са представницима страних државних институција и привредних представника, као и извештаје са ових сусрета; праћење и анализирање стања на тржиштима ових земаља и предлагање мера за унапређење економске сарадње са тим земљама, израду општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње са овим земљама; пружање стручне подршке извозницима за излазак на тржишта тих земаља; пружање подршке страним улагачима из тих земаља у комуникацији са државним органима; координацију рада органа и организација државне управе у вези са са пословима из делокруга Одсека; пружање подршке у обезбеђивању контаката, израда планова и припреми посета државних и привредних делегација, као и други послови из ове области.