Ekonomski savetnici sistematizovani izvan unutrašnjih organizacionih jedinica

Ekonomske diplomate su u nadležnosti Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) od 2007., koja je 2012. preneta na Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (MTT). Sporazum o delegiranju ekonomskih diplomata sa Ministarstvom spoljnih poslova potpisan je septembra 2008, kada se pristupilo stvaranju ovog institucionalnog mehanizma imajući u vidu da je jedan od prioriteta naše spoljne politike ekonomska diplomatija.

Javni konkurs i izbor 28 ekonomskih diplomata sproveden je u drugoj polovini 2009., a njihove sveobuhvatne pripreme u prvoj polovini 2010. Finansiranje je u potpunosti usklađeno sa troškovima diplomatsko konzularnih agenata koje delegira MSP.

Ekonomske diplomate delegirane su u DKP (gde imaju opšti naziv ekonomski savetnici ES) u periodu od maja do novembra 2010., u 24 zemlje, prema kriterijumu odakle dolazi najviše investicija i koje su nam najznačajniji spoljnotrgovinski partneri, pa zato ih je 17 u zemljama EU, 6 u zemljama regiona i 5 u zemljama koji su nam značajni ekonomski i politički partneri, ili imaju veliki potencijal za ekonomsku saradnju (Rusija, Kina, Sad, Kanada, Japan).

Aktivnosti ES u zemlji delovanja su usmerene ka investitorima, stranim uvoznicima, podršci domaćim izvoznicima u prevazilaženju prepreka i ostvarivanju kontakata na stranim tržištima, razvijanju institucionalne saradnje na međudržavnom nivou, i generalno ka unapređenju ukupnih bilateralnih ekonomskih odnosa sa zemljama značajnim privrednim partnerima, izgradnju čvršćih veza sa asocijacijama privrednika i naročito promociju srpskih privrednih potencijala.

Rezultati rada ES u oblasti investicija odražavaju očekivanja prilikom delegiranja, jer ih je najviše iz zemalja EU koje su već bili najveći investitori u Srbiju, ali ohrabruje da je sve veći interes investitora iz SAD i Kanade. Iz Rusije i Kine, shodno očekivanjima, još uvek imamo investicije koje su povezane sa dogovorima na najvišem političkom nivou i ulaganjima u infrastrukturu i energetiku, najčešće kroz kreditne aranžmane. Iz zemalja CEFTA nema investicija, ali nisu bila ni očekivana. ES su učestvovali u realizaciji značajnog broja investicija, a njihov doprinos je evidentiran u nekoj od faza dugotrajnog i složenog procesa, od uspostavljanja kontakta i podizanja interesa za investiranje u Srbiju, informisanja potencijalnih investitora o privrednom sistemu i uslovima našeg tržišta, pregovaranja, organizaciji poseta institucijama ili lokacijama u Srbiji, pribavljanja specifičnih informacija ili dokumentacije, do odluke o investiranju.
ES Kontakti
254.9 KB
1354 Preuzimanja
Detaljnije...