Економски саветници систематизовани изван унутрашњих организационих јединица

Економске дипломате су у надлежности Министарства економије и регионалног развоја (МЕРР) од 2007., која је 2012. пренета на Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација (МТТ). Споразум о делегирању економских дипломата са Министарством спољних послова потписан је септембра 2008, када се приступило стварању овог институционалног механизма имајући у виду да је један од приоритета наше спољне политике економска дипломатија.

Јавни конкурс и избор 28 економских дипломата спроведен је у другој половини 2009., а њихове свеобухватне припреме у првој половини 2010. Финансирање је у потпуности усклађено са трошковима дипломатско конзуларних агената које делегира МСП.

Економске дипломате делегиране су у ДКП (где имају општи назив економски саветници ЕС) у периоду од маја до новембра 2010., у 24 земље, према критеријуму одакле долази највише инвестиција и које су нам најзначајнији спољнотрговински партнери, па зато их је 17 у земљама ЕУ, 6 у земљама региона и 5 у земљама који су нам значајни економски и политички партнери, или имају велики потенцијал за економску сарадњу (Русија, Кина, Сад, Канада, Јапан).

Активности ЕС у земљи деловања су усмерене ка инвеститорима, страним увозницима, подршци домаћим извозницима у превазилажењу препрека и остваривању контаката на страним тржиштима, развијању институционалне сарадње на међудржавном нивоу, и генерално ка унапређењу укупних билатералних економских односа са земљама значајним привредним партнерима, изградњу чвршћих веза са асоцијацијама привредника и нарочито промоцију српских привредних потенцијала.

Резултати рада ЕС у области инвестиција одражавају очекивања приликом делегирања, јер их је највише из земаља ЕУ које су већ били највећи инвеститори у Србију, али охрабрује да је све већи интерес инвеститора из САД и Канаде. Из Русије и Кине, сходно очекивањима, још увек имамо инвестиције које су повезане са договорима на највишем политичком нивоу и улагањима у инфраструктуру и енергетику, најчешће кроз кредитне аранжмане. Из земаља ЦЕФТА нема инвестиција, али нису била ни очекивана. ЕС су учествовали у реализацији значајног броја инвестиција, а њихов допринос је евидентиран у некој од фаза дуготрајног и сложеног процеса, од успостављања контакта и подизања интереса за инвестирање у Србију, информисања потенцијалних инвеститора о привредном систему и условима нашег тржишта, преговарања, организацији посета институцијама или локацијама у Србији, прибављања специфичних информација или документације, до одлуке о инвестирању.
ЕС Контакти
254.9 KB
1354 Преузимања
Детаљније...