Prijave / Žalbe

Prijave se primaju u vidu pisanih predstavki na adresi:

Sektor turističke inspekcije, Omladinskih brigada br.1, Novi Beograd

ili

putem dežurnog telefona na broj: 011/ 3139-686, od 00.00 do 24.00

Obrazac pritužbe na rad turističke agencije/ugostiteljskog objekta
14.0 KB
1978 Preuzimanja
Detaljnije...