Пријаве / Жалбе

Пријаве се примају у виду писаних представки на адреси:

Сектор туристичке инспекције, Омладинских бригада бр.1, Нови Београд

или

путем дежурног телефона на број: 011/ 3139-686, од 00.00 до 24.00

Образац притужбе на рад туристичке агенције/угоститељског објекта
14.0 KB
1978 Преузимања
Детаљније...