Odsek za kontrolu rada inspektora

U Odseku za kontrolu rada inspektora obavljaju se poslovi koji se odnose na: unutrašnju kontrolu zakonitosti i pravilnosti rada turističkih inspektora i drugih državnih službenika u Sektoru i ovlašćenih inspektora jedinica lokalnih samouprava kojima su povereni poslovi; analizu izvršenih unutrašnjih kontrola rada inspektora i ukazivanje na propuste u radu u cilju ujednačavanja postupanja inspektora; vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva, preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora u odnosu na procenjen rizik; vršenje inspekcijskog nadzora sa ciljem preventivnog delovanja kod nadziranih subjekata radi pravilne primene propisa u oblasti turizma i ugostiteljstva; saradnju sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i drugim organima državne uprave i organizacijama i sa udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.