Odeljenje za koordinaciju, studijsko-analitičke i pravne poslove

U Odeljenju za koordinaciju, studijsko-analitičke i pravne poslove
obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju rada unutrašnjih
organizacionih jedinica Sektora u oblasti vršenja inspekcijskog nadzora; izradu planova i programa rada; praćenje stanja u oblasti nadzora, predlaganje mera za otklanjanje uočenih problema; izradu izveštaja i informacija o radu i stanju u oblastima u kojima se obavlja nadzor; izradu uputstava i instrukcija za jedinstveno postupanje inspektora; vršenje inspekcijskog nadzora i pružanje stručne pomoći odeljenjima van sedišta Ministarstva,  praćenje propisa, iniciranje izmena i predlaganje odgovarajućih rešenja; saradnju sa drugim organima državne uprave, organizacijama, pravosudnim organima i udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača; administrativno-tehničke poslove za potrebe Sektora i Odeljenja i poslove kontrole štampanih, elektronskih i drugih oblika oglašavanja subjekata iz oblasti turizma, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.