Одељење туристичке инспекције Нови Сад

Одељење туристичке инспекције Нови Сад, за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Севернобачки управни округ, Севернобанатски управни округ, Западнобачки управни округ, Јужнобачки управни округ, Сремски управни округ, Средњебанатски управни округ и Јужнобанатски управни округ, са седиштем у Новом Саду.