Одељење туристичке инспекције Ниш

Одељење туристичке инспекције Ниш, за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Борски управни округ, Зајечарски управни округ, Нишавски управни округ, Топлички управни округ, Пиротски управни округ, Јабланички управни округ, Пчињски управни округ, Косовски управни округ и Косовско-поморавски управни округ, са седиштем у Нишу.