Одељење туристичке инспекције Београд

Одељење туристичке инспекције Београд за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Град Београд, Мачвански управни округ, Колубарски управни округ, Поморавски управни округ, Шумадијски управни округ, Подунавски управни округ и Браничевски управни округ, са седиштем у Београду;

 
У Одељењу туристичке инспекције Београд образују се уже унутрашње једиице:

-Одсек туристичке инспекције за Град Београд;
-Одсек туристичке инспекције Београд за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Мачвански управни округ, Колубарски управни округ, Поморавски управни округ, Шумадијски управни округ, Подунавски управни округ и Браничевски управни округ, са седиштем у Београду.