Sektor turističke inspekcije

Dunja Đenić
pomoćnik ministra
Kontakt telefon:
011/3139-676
Dežurni telefoni:
011/3139-686; 064/89-33-091
Faks:
011/3139-675
e-mail:
turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs
Adresa:
ul. Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd

U Sektoru turističke inspekcije obavljaju se poslovi koji se odnose na: preventivno delovanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju oblasti turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora u odnosu na procenjeni rizik; nadzor nad neregistrovanim subjektima; planiranje i praćenje stanja u oblasti inspekcijskog nadzora koje je u delokrugu turističke inspekcije; izmene i dopune kontrolnih lista i njihovo objavljivanje na internet stranici; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti; zaštitu potrošača i zaštitu intelektualne svojine u oblastima turizma i ugostiteljstva; izradu izveštaja i informacija o radu Sektora i stanju u oblastima u kojima se obavlja nadzor; izradu i dostavljanje Koordinacionoj komisiji godišnjeg izveštaja o radu i njegovog objavljivanja na veb prezentaciji inspekcije; praćenje primene propisa, iniciranje izmena i predlaganje odgovarajućih rešenja i preduzimanje edukativnih i drugih aktivnosti u cilju prevencije pogrešne primene propisa; usklađivanje inspekcijskog nadzora;  pravne i analitičke poslove vezane za vršenje inspekcijskog nadzora; vođenje evidencije o inspekcijskom nadzoru; saradnju sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i drugim organima državne uprave i organizacijama i sa udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača; praćenje realizacije projekata za razvoj turizma i kontrola izvršenja ugovora između Ministarstva i privrednih subjekata u koordinaciji sa Sektorom za turizam, kao i drugi poslovi iz ove oblasti

 

U Sektoru turističke inspekcije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

         – u sedištu Sektora:

1. Odsek za kontrolu rada inspektora;
2. Odeljenje za koordinaciju, studijsko-analitičke i pravne poslove;

1. Odeljenje turističke inspekcije Beograd;
Dežurni telefon: 011/3139-686
Faks: 011/3139-675
e-mail: turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs
Adresa: ul. Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd
2. Odeljenje turističke inspekcije Novi Sad;
Tel/faks: 021/451-255
Adresa: ul. Mihajla Pupina br. 10, 21000 Novi Sad
3. Odeljenje turističke inspekcije Kraljevo;
Tel/faks: 036/321-353
Adresa: Trg Jovana Sarića br. 3, 36000 Kraljevo
4. Odeljenje turističke inspekcije Niš;
Tel/faks: 018/515-449
Adresa: ul. Strahinjića bana bb, 18000 Niš

Odeljenja i odseci turističke inspekcije van sedišta Ministarstva obavljaju poslove koji se odnose na: vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona i drugih propisa u oblasti turizma i ugostiteljstva; preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora i praćenje njihovog ishoda; koordinaciju rada; izradu izveštaja i informacija o radu i stanju u oblastima u kojima se obavlja nadzor; saradnju sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i drugim organima državne uprave i organizacijama i sa udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača; praćenje realizacije projekata za razvoj turizma i kontrolu izvršenja ugovora između Ministarstva i privrednih subjekata u koordinaciji sa Sektorom za turizam; kao i druge poslove iz ove oblasti.

STI godišnji izveštaj 2020. godine
81.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...