Odeljenje za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda

U Odeljenju za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda obavljaju se poslovi koordinacije u oblasti inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: usaglašenost i bezbednost neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu; kontrola uslova za prometovanje, prometa i monitoring derivata nafte i biogoriva; finansijsko-materijalni poslovi u vezi robe oduzete u postupku inspekcijskog nadzora; izrada analize stanja iz oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Odeljenja; izrada analiza primene važećih i predlaganje revidiranja kontrolnih listi iz delokruga Odeljenja; izrada procedura i lista provera za vršenje inspekcijskog nadzora iz delokruga Odeljenja; izrada akata o primeni propisa iz delokruga Odeljenja; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz delokruga Odeljenja po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija, organizacija potrošača i dr.; priprema predloga stavova i mišljenja o nacrtima propisa; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odeljenja, kao i drugi poslovi u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

U Odeljenju za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odsek za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda;
2. Grupa za logistiku i analitiku kontrola u oblasti derivata nafte;
3. Grupa za kontrolu derivata nafte – Beograd;
4. Grupa za kontrolu derivata nafte – Vojvodina;
5. Grupa za kontrolu derivata nafte – Šumadija i zapadna Srbija;
6. Grupa za kontrolu derivata nafte – južna i istočna Srbija;
7. Grupa za postupanje sa oduzetom robom.