Odeljenje za obuku i izveštavanje

U Odeljenju za obuku i izveštavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i objedinjavanje podatka za procenu rizika, praćenje i analiziranje stanja u oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Sektora; koordinaciju u izradi predloga godišnjeg plana inspekcijskog nadzora iz delokruga Sektora; proveru procedura i lista provera u neposrednom inspekcijskom nadzoru, uključujući i preventivno delovanje i vršenje službenih savetodavnih poseta u planiranim oblastima nadzora; izradu godišnjeg plana obuka; pripremu sadržaja i termina obuka za implementaciju procedura; pripremu i sprovođenje provere poznavanja propisa i procedura; sačinjavanje izveštaja o sprovedenim obukama, njihova analiza i evaluacija; administriranje (praćenje i ažuriranje korisničkih komponenti) upravljačkog informacionog sistema tržišne inspekcije; sačinjavanje izveštaja o izvršenim kontrolama u inspekcijskom nadzoru, analizu tih izveštaja i sačinjavanje predloga plana rada Sektora za naredni period; pripremu predloga stavova i mišljenja o nacrtima propisa; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odeljenja.

U Odeljenju za obuku i izveštavanje obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Grupa za obuku tržišnih inspektora;
2. Grupa za izveštavanje;
3. Grupa za studijsko – analitičke poslove, procenu rizika i planiranje