Одељење тржишне инспекције Ужице

У Одељењу тржишне инспекције Ужице образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Ужице за општине: Ужице, Бајина Башта, Чајетина, Пожега, Ариље и Косјерић;
2. Одсек тржишне инспекције Пријепоље за општине: Пријепоље, Прибој, Сјеница и  Нова Варош.