Одељење тржишне инспекције Сремска Митровица

У Одељењу тржишне инспекције Сремска Митровица образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Сремска Митровица за општине: Сремска Митровица и Шид;
2.  Одсек тржишне инспекције  Инђија за општине: Инђија, Стара Пазова, Рума, Ириг и Пећинци;