Одељење тржишне инспекције Шабац

У Одељењу тржишне инспекције Шабац образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1.  Одсек тржишне инспекције Шабац за општине: Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева;
2.  Одсек  тржишне инспекције Лозница за општине: Лозница, Крупањ, Мали Зворник и Љубовија.