Одељење тржишне инспекције Пожаревац

У Одељењу тржишне инспекције Пожаревац образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Пожаревац за општине: Пожаревац, Велико Градиште, Жабари, Мало Црниће, Петровац на Млави, Кучево, Жагубица и Голубац;
2. Одсек тржишне инспекције Смедерево за општине: Смедерево, Смедеревска Паланка и Велика Плана.