Одељење тржишне инспекције Панчево

У Одељењу тржишне инспекције Панчево образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Панчево за општине: Панчево, Опово, Ковин, Ковачица и Алибунар;
2. Одсек тржишне инспекције Вршац за општине: Вршац, Бела Црква и Пландиште.