Одељење тржишне инспекције Лесковац

У Одељењу тржишне инспекције Лесковац образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Лесковац за општине: Лесковац, Власотинце, Црна Трава, Бојник, Лебане и Медвеђа;
2. Одсек тржишне инспекције Пирот, за општине: Пирот, Бела Паланка, Бабушница и Димитровград.