Одељење тржишне инспекције Краљево

У Одељењу тржишне инспекције Краљево образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Краљево за општине: Краљево и Врњачка Бања;
2. Одсек тржишне инспекције Нови Пазар, за општине Нови Пазар, Рашка и Тутин.