Одељење тржишне инспекције Јагодина

У Одељењу тржишне инспекције Јагодина образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек тржишне инспекције Јагодина за општине: Јагодина, Рековац и Свилајнац;
2. Група тржишне инспекције Параћин за општине: Параћин, Ћуприја и Деспотовац.