Одељење тржишне инспекције Бор

У Одељењу тржишне инспекције Бор образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Бор за општине: Бор и Мајданпек;
2. Група тржишне инспекције Неготин за општине: Неготин и Кладово.