Lidija Stojanović

Rođana 1957. godine u Beogradu.

Završila je XII Beogradsku gimnaziju 1976. godine, a diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1981. godine.

Od 1981. do 1986. godine bila je referent plana i anlaze u GRO „RAD“ OOUR Društveni standard, a od 1987. rukovodilac sektora za računovodstvo GP „RAD“.

Karijeru nastavlja u Republičkoj upravi za javne prihode u Odeljenju Novi Beograd gde je od 1997. do 2002. referent poreza na dobit preduzeća. U Centru za velike poreske obveznike Poreske uprave radi na poslu samostalnog izvršioca od 2002. do 2008. godine.

U avgustu 2008. godine imenovana je za pomoćnika ministra i glavnog tržišnog inspektora u Ministarstvu trgovine i usluga. Nakon rekonstrukcije Vlade Republike Srbije u martu 2011. godine nastavlja obavljanje iste funkcije u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede. Od jula 2012.  godine je pomoćnik ministra i glavni tržišni inspektor u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Bila je član projektnog i implementacionog tima projekta Elektonska prijava, kao i član tima za platni promet javnih prihoda u projektu Prelazak platnog prometa iz ZOP-a u poslovne banke i član projektnog i implementacionog tima za projekat Centar za velike poreske obveznike. Bila je član tima za poslovne procese Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Angažovana je kao nacionalni rukovodilac projekta Jačanje sistema tržišnog nadzora neprehrambenih i prehrambenih proizvoda u Republici Srbiji – IPA 2010.

Član je Saveza računovođa i revizora Srbije.

Pohađala je posebne obuke: Anti-Corruption and Financial Fraud Training Course u organizaciji U.S Department of the Treasury i Administratin Publique et gestion des resources humaines u organizaciji  Ecole Nationale d Administration Paris u Francuskoj.

Govori engleski jezik.

Živi u Beogradu, udata i ima dvoje dece.