Лидија Стојановић

Рођана 1957. године у Београду.

Завршила је XII Београдску гимназију 1976. године, а дипломирала на Економском факултету у Београду 1981. године.

Од 1981. до 1986. године била је референт плана и анлазе у ГРО „РАД“ ООУР Друштвени стандард, а од 1987. руководилац сектора за рачуноводство ГП „РАД“.

Каријеру наставља у Републичкој управи за јавне приходе у Одељењу Нови Београд где је од 1997. до 2002. референт пореза на добит предузећа. У Центру за велике пореске обвезнике Пореске управе ради на послу самосталног извршиоца од 2002. до 2008. године.

У августу 2008. године именована је за помоћника министра и главног тржишног инспектора у Министарству трговине и услуга. Након реконструкције Владе Републике Србије у марту 2011. године наставља обављање исте функције у Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде. Од јула 2012.  године је помоћник министра и главни тржишни инспектор у Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

Била је члан пројектног и имплементационог тима пројекта Електонска пријава, као и члан тима за платни промет јавних прихода у пројекту Прелазак платног промета из ЗОП-а у пословне банке и члан пројектног и имплементационог тима за пројекат Центар за велике пореске обвезнике. Била је члан тима за пословне процесе Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Ангажована је као национални руководилац пројекта Јачање система тржишног надзора непрехрамбених и прехрамбених производа у Републици Србији – ИПА 2010.

Члан је Савеза рачуновођа и ревизора Србије.

Похађала је посебне обуке: Anti-Corruption and Financial Fraud Training Course у организацији U.S Department of the Treasury и Administratin Publique et gestion des resources humaines у организацији  Ecole Nationale d Administration Paris у Француској.

Говори енглески језик.

Живи у Београду, удата и има двоје деце.