Kontrolne liste – tržišna inspekcijaLična zaštitna oprema- obaveza proivođača
17.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Lična zaštitna oprema- obaveza uvoznika
18.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Lična zaštitna oprema- obaveza distributera
16.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Kontrolna lista za oznaku poverenja
37.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zaštita tržišta i unapređenje trgovine
16.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista za MTU za benzinske stanice - trgovina na malo
25.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista za MTU za objekte za trgovinu na veliko derivatima nafte i biogorivom
21.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...


Kontrolna lista za kontrolu trgovine na malo-komisionih usluga
22.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista za obavljanje trgovine na malo ličnim nuđenjem
52.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista za obavljanje trgovine na malo na prodajnom mestu
50.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista za trgovinu na veliko-Otkup
17.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista MTU za stanice za snabdevanje plovnih objekata derivatima nafte
21.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...


Kontrolna lista-daljinska trgovina
17.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista-posebne tržišne institucije
50.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Organizovanje i oglašavanje prodajnih podsticaja
18.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Trgovina na veliko i malo-Elektronska trgovina
23.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista- označavanje energetske efikasnosti pećnica
20.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Finansijska pogodba ponuda i oglašavanje
14.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informisanje potrošača - Izdavanje računa
14.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informisanje potrošača - Opšta dužnost obaveštavanja
16.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrola posebnih pravila i ogranicenja
14.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrola proizvodnje optickih diskova
15.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrola prometa optičkih diskova
14.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista za kontrolu držanja opasnih hemikalija u prodajnom prostoru
31.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista za kontrolu držanja biocidnih proizvoda u prodajnom prostoru
33.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista za kontrolu proizvođača fiskalnih kasa
78.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista za kontrolu ovlašćenih servisa fiskalnih kasa
34.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista za kontrolu trgovine na malo-komisionih usluga
43.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Nepoštena poslovna praksa - Crna lista
19.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Nepoštena poslovna praksa i mera zaštite kolektivnog interesa
18.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista - markiranje derivata nafte
16.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista - monitoring kvaliteta derivata nafte i biogoriva
13.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obmanjujuće i prikriveno oglašavanje
16.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Oglašavanje duvana i duvanskih proizvoda
16.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Oglanjavanje alkoholnih pića
17.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Oglašavanje elektronskih cigareta i drugih proizvoda koji zamenjuju cigarete
16.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Oglašavanje igara na sreću
16.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Oglašavanje namenjeno deci i maloletnicima
16.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Oglašavanje prodajnih podsticaja
15.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Oglašavanje sponzorstva
19.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Opšta pravila oglašavanja
16.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poseban predmet oglašavanja
15.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Uporedno oglašavanje
15.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Usluge od opsteg ekonomskog interesa - Pružanje usluga
15.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Usluge od opšteg ekonomskog interesa - Dužnost obaveštavanja
17.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Usluge od opšteg ekonomskog interesa - Izdavanje računa
15.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Usluge od opšteg ekonomskog interesa - Način rešavanja reklamacija
15.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zaštita u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji - Data garancija
14.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zaštita u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji - Iisporuka robe i izvršenje usluge
14.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...


Kontrolna lista - licenca za obavljanje energetske delatnosti
13.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista za sprovođenje prava intelektualne svojine po zahtevu nosioca prava
16.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista za sprovođenje prava intelektualne svojine po službenoj dužnosti
16.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Protektirani pneumatici za motorna vozila i njihove prikolice
15.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Protektirani pneumatici za privredna vozila i njihove prikolice
14.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...Kontrolna lista delimično završenih mašina
31.4 KB
10 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista mašina za dizanje lica
30.7 KB
15 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista mašina za dizanje
31.2 KB
17 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista mašina za obradu drveta
28.7 KB
11 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista mašina za pesticide
31.0 KB
12 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista mašina za podzemni rad
29.5 KB
11 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontorolne liste mašina koje se ne pokreću ručno
30.8 KB
12 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista pokretnih mašina
37.4 KB
13 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista prenosivih mašina
29.7 KB
14 Preuzimanja
Detaljnije...


Kontrolna lista prenosivih i udarnih mašina
29.6 KB
14 Preuzimanja
Detaljnije...

Ritt proizvođač - uvoznik
17.0 KB
308 Preuzimanja
Detaljnije...

Ritt distributer
14.8 KB
143 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolna lista za posrednike u prometu nepokretnosti
48.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Kontrolna lista za kontrolu prometa duvanskih proizvoda u trgovini na malo
39.4 KB
671 Preuzimanja
Detaljnije...
Kontrolna lista za kontrolu prometa duvanskih proizvoda u trgovini na veliko i uvozu
46.1 KB
273 Preuzimanja
Detaljnije...


ZOE Distributer
16.5 KB
393 Preuzimanja
Detaljnije...

ZOEKE distributer
16.0 KB
307 Preuzimanja
Detaljnije...

ZOEKE proizvođač, uvoznik
14.9 KB
362 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda-distributer
16.9 KB
483 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda, proizvođač-uvoznik
18.5 KB
459 Preuzimanja
Detaljnije...Kontrola usaglašenosti obuće - Proizvođač ili uvoznik
38.4 KB
329 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrola zaštite stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
54.8 KB
727 Preuzimanja
Detaljnije...