Контролне листе – тржишна инспекцијаЛична заштитна опрема- обавеза проивођача
17.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Лична заштитна опрема- обавеза увозника
18.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Лична заштитна опрема- обавеза дистрибутера
16.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Контролна листа за ознаку поверења
37.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Заштита тржишта и унапређење трговине
16.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа за  МТУ за бензинске станице - трговина на мало
25.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...Контролна листа за контролу трговине на мало-комисионих услуга
22.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа за обављање трговине на мало личним нуђењем
52.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа за обављање трговине на мало на продајном месту
50.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа за трговину на велико-Откуп
17.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...Контролна листа-даљинска трговина
17.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа-посебне тржишне институције
50.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Организовање и оглашавање продајних подстицаја
18.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Трговина на велико и мало-Електронска трговина
23.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа- означавање енергетске ефикасности пећница
20.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Финансијска погодба понуда и оглашавање
14.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Информисање потрошача - Издавање рачуна
14.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Информисање потрошача - Општа дужност обавештавања
16.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контрола посебних правила и ограницења
14.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контрола производње оптицких дискова
15.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контрола промета оптичких дискова
14.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...Контролна листа за контролу произвођача фискалних каса
78.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа за контролу овлашћених сервиса фискалних каса
34.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа за контролу трговине на мало-комисионих услуга
43.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Непоштена пословна пракса - Црна листа
19.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Непоштена пословна пракса и мера заштите колективног интереса
18.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа - маркирање деривата нафте
16.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа - мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива
13.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обмањујуће и прикривено оглашавање
16.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Оглашавање дувана и дуванских производа
16.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Оглањавање алкохолних пића
17.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Оглашавање игара на срећу
16.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Оглашавање намењено деци и малолетницима
16.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Oглашавање продајних подстицаја
15.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Оглашавање спонзорства
19.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Општа правила оглашавања
16.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Посебан предмет оглашавања
15.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Упоредно оглашавање
15.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Услуге од опстег економског интереса - Пружање услуга
15.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Услуге од општег економског интереса - Дужност обавештавања
17.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Услуге од општег економског интереса - Издавање рачуна
15.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Услуге од општег економског интереса - Начин решавања рекламација
15.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Заштита у остваривању права из уговора о продаји - Дата гаранција
14.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...Контролна листа - лиценца за обављање енергетске делатности
13.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Протектирани пнеуматици за моторна возила и њихове приколице
15.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Протектирани пнеуматици за привредна возила и њихове приколице
14.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...Контролна листа делимично завршених машина
31.4 KB
10 Преузимања
Детаљније...

 Контролна листа машина за дизање лица
30.7 KB
15 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа машина за дизање
31.2 KB
17 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа машина за обраду дрвета
28.7 KB
11 Преузимања
Детаљније...

 Контролна листа машина за пестициде
31.0 KB
12 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа машина за подземни рад
29.5 KB
11 Преузимања
Детаљније...

Конторолне листе машина које се не покрећу ручно
30.8 KB
12 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа покретних машина
37.4 KB
13 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа преносивих машина
18.1 KB
14 Преузимања
Детаљније...


Контролна листа преносивих и ударних машина
29.6 KB
14 Преузимања
Детаљније...

Ритт произвођач - увозник
17.0 KB
308 Преузимања
Детаљније...

Ритт дистрибутер
14.8 KB
143 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа за посреднике у промету непокретности
48.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...


ЗОЕ Дистрибутер
16.5 KB
393 Преузимања
Детаљније...

ЗОЕКЕ дистрибутер
16.0 KB
307 Преузимања
Детаљније...

ЗОЕКЕ произвођач, увозник
14.9 KB
362 Преузимања
Детаљније...

Закон о општој безбедности производа-дистрибутер
16.9 KB
483 Преузимања
Детаљније...

Kонтрола заштите становништва од изложености дуванском диму
54.8 KB
727 Преузимања
Детаљније...