Sektor tržišne inspekcije

Lidija Stojanović
pomoćnik ministra – glavni tržišni inspektor
Kontakt telefon:
011/361-4334
Ukoliko želite da podnesete prijavu tržišnoj inspekciji, obaveštenje možete da vidite ovde

U Sektoru tržišne inspekcije obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju aktivnosti praćenja i unapređenja međuresorne i regionalne saradnje u oblasti tržišnog nadzora, izrade i usaglašavanja operativnih međuresornih planova, nadzora tržišta i objedinjavanja izveštaja o koordiniranom nadzoru tržišta za Vladu RS, razmenu informacija i obaveštavanje javnosti o nebezbednim proizvodima na tržištu; poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga; usaglašenost i bezbednost neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu; sprečavanje nelojalne konkurencije; zaštita potrošača; oglašavanje; proizvodnja i promet robe kojima se povređuju prava intelektualne svojine, odnosno proizvodnja i promet robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; promet biocida; promet hemikalija; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera, kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; sprečavanje pojavnih oblika sive ekonomije u trgovini, elektronskoj trgovini i uslugama; kontrola uslova za prometovanje, prometa i monitoring derivata nafte i biogoriva; finansijsko-materijalni poslovi u vezi robe oduzete u postupku inspekcijskog nadzora; poslove koji su neposredno vezani za vršenje inspekcijskog nadzora: izrada analize stanja iz oblasti inspekcijskog nadzora; izrada analiza i procena rizika; izrada procedura i lista provera za vršenje inspekcijskog nadzora; izrada akata o primeni propisa; interna obuka tržišnih inspektora za primenu novih propisa i procedura u postupku inspekcijskog nadzora; sačinjavanje izveštaja o izvršenim kontrolama u inspekcijskom nadzoru, analiza tih izveštaja i sačinjavanje predloga plana samostalnih, zajedničkih i koordiniranih kontrola za naredni period; unutrašnja kontrola rada odeljenja tržišne inspekcije i tržišnih inspektora; praćenje izvršenja naloga dostavljenih odeljenjima; predlaganje mera za otklanjanje nepravilnosti u radu inspektora i odeljenja; provere i obrada navoda inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka; neposredan inspekcijski nadzor iz nadležnosti tržišne inspekcije radi provere navoda iz prijava i pritužbi na rad inspektora i odeljenja; pripreme ovlašćenih predstavnika podnosioca zahteva za pretres pred sudom za prekršaje; obrada predmeta za Državno pravobranilaštvo u postupcima koji su pokrenuti od strane tržišnih inspektora; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz nadležnosti tržišne inspekcije po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija, organizacija potrošača i dr.; saradnja sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, drugim organima i organizacijama, udruženjima i ustanovama čiji su poslovi u vezi ili od značaja za rad Sektora; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Sektora; obavlja i druge poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

U Sektoru tržišne inspekcije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

U sedištu ministarstva:

Za razvoj i unapređenje rada Sektora:

1.Grupa za razvoj i unapređenje rada Sektora

Za funkcionalnu koordinaciju rada unutrašnjih jedinica van sedišta:

1. Odeljenje za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača;

2. Odeljenje za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda;

3. Odeljenje za obuku i izveštavanje;

4. Odeljenje za unutrašnju kontrolu.

Izvan sedišta Ministarstva:

1. Odeljenje tržišne inspekcije Beograd, u područnoj jedinici za grad Beograd sa sedištem u Beogradu

Kontakt telefon: 011/ 3117-418

2. Odeljenje tržišne inspekcije Bor, u okružnoj područnoj jedinici za Borski upravni okrug sa sedištem u Boru

Kontakt telefon: 030/423-449, 030/427-531

3. Odeljenje tržišne inspekcije Valjevo, u okružnoj područnoj jedinici za Kolubarski upravni okrug sa sedištem u Valjevu

4. Odeljenje tržišne inspekcije Vranje, u okružnoj područnoj jedinici za Pčinjski upravni okrug sa sedištem u Vranju

Kontakt telefon: 017/421-875, 017/427-106

5. Odeljenje tržišne inspekcije Zaječar, u okružnoj područnoj jedinici za Zaječarski upravni okrug sa sedištem u Zaječaru

Kontakt telefon: 019/420-577, 019/421-791, 019/422-447

6. Odeljenje tržišne inspekcije Zrenjanin, u okružnoj područnoj jedinici za Srednjebanatski upravni okrug sa sedištem u Zrenjaninu

Kontakt telefon: 023/564-584

7. Odeljenje tržišne inspekcije Jagodina, u okružnoj područnoj jedinici za Pomoravski upravni okrug sa sedištem u Jagodini

Kontakt telefon: 035/231-895, 035/241-211

8. Odeljenje tržišne inspekcije Kragujevac, u okružnoj područnoj jedinici za Šumadijski upravni okrug sa sedištem u Kragujevcu

Kontakt telefon: 034/335-866, 034/335-211, 034/302-211 (od 08 do 15h)

9. Odeljenje tržišne inspekcije Kraljevo, u okružnoj područnoj jedinici za Raški upravni okrug sa sedištem u Kraljevu

Kontakt telefon: 036/314-285, 036/311-796, 036/306-163

10. Odeljenje tržišne inspekcije Kikinda, u okružnoj područnoj jedinici za Severnobanatski upravni okrug sa sedištem u Kikindi;

Kontakt telefon: 023/22-908

11. Odeljenje tržišne inspekcije Kosovska Mitrovica, u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Kosovskomitrovački, Kosovskopomoravski, Kosovski, Prizrenski i Pećki upravni okrug sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Kontakt telefon: 028/421-009

12. Odeljenje tržišne inspekcije Kruševac, u okružnoj područnoj jedinici za Rasinski upravni okrug sa sedištem u Kruševcu

13. Odeljenje tržišne inspekcije Leskovac, u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Jablanički upravni okrug i Pirotski upravni okrug, sa sedištem u Leskovcu

Kontakt telefon: 016/241-159, 016/241-005, 016/242-524, 016/244-817

14. Odeljenje tržišne inspekcije Niš, u okružnoj područnoj jedinici za Nišavski upravni okrug sa sedištem u Nišu

Kontakt telefon: 018/515-522, 018/515-508

15. Odeljenje tržišne inspekcije Novi Sad, u okružnoj područnoj jedinici za Južnobački upravni okrug sa sedištem u Novom Sadu

Kontakt telefon: 021/421-824

16. Odeljenje tržišne inspekcije Pančevo, u okružnoj područnoj jedinici za Južnobanatski upravni okrug s sedištem u Pančevu

Kontakt telefon: 013/345-239

17. Odeljenje tržišne inspekcije Požarevac, u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Braničevski upravni okrug i Podunavski upravni okrug, sa sedištem u Požarevcu

Kontakt telefon: 012/226-212, 012/226-211

18. Odeljenje tržišne inspekcije Prokuplje, u okružnoj područnoj jedinici za Toplički upravni okrug sa sedištem u Prokuplju

Kontakt telefon: 027/324-949

19. Odeljenje tržišne inspekcije Sombor, u okružnoj područnoj jedinici za Zapadnobački upravni okrug sa sedištem u Somboru

Kontakt telefon: 025/23-484, 025/24-478

20. Odeljenje tržišne inspekcije Sremska Mitrovica, u okružnoj područnoj jedinici za Sremski upravni okrug sa sedištem u Sremskoj Mitrovici

Kontakt telefon: 022/610-638, 022/610-348, 022/610-641

21. Odeljenje tržišne inspekcije Subotica, u okružnoj područnoj jedinici za Severnobački upravni okrug sa sedištem u Subotici

Kontakt telefon: 024/557-376

22. Odeljenje tržišne inspekcije Užice u okružnoj područnoj jedinici za Zlatiborski upravni okrug sa sedištem u Užicu

Kontakt telefon: 031/513-789, 031/513-789, 031/520-865

23. Odeljenje tržišne inspekcije Čačak u okružnoj područnoj jedinici za Moravički upravni okrug sa sedištem u Čačku

Kontakt telefon: 032/222-367

24. Odeljenje tržišne inspekcije Šabac, u okružnoj područnoj jedinici za Mačvanski upravni okrug sa sedištem u Šapcu

Kontakt telefon: 015/346-992, 015/347-020, 015/345-267

Odeljenja, odseci i grupe tržišne inspekcije izvan sedišta Ministarstva

Polaganje posebnog stručnog ispita za tržišnog inspektora koji polažu komunalni inspektori

Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

Korisne informacije za OTKUPLJIVAČE 

Javna baza benzinskih stanica

Odluku Koordinacione komisije o usvajanju Plana

Kodeks ponašanja i etike inspektora

Plan tržišne inspekcije za 2020. godinu

Plan tržišne inspekcije za 2019. godinu

Plan tržišne inspekcije za 2018. godinu

Plan tržišne inspekcije za 2017. godinu

Kontrolne liste

Godišnji izveštaj o radu tržišne inspekcije za 2018. godinu

Godišnji izveštaj o radu tržišne inspekcije za 2017. godinu

Godišnji izveštaj o radu tržišne inspekcije za 2016. godinu