Sektor tržišne inspekcije

  Lidija Stojanović
  pomoćnik ministra – glavni tržišni inspektor
  Kontakt telefon:
  011/361-4334
  Ukoliko želite da podnesete prijavu tržišnoj inspekciji, obaveštenje možete da vidite ovde

  U Sektoru tržišne inspekcije obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju aktivnosti praćenja i unapređenja međuresorne i regionalne saradnje u oblasti tržišnog nadzora, izrade i usaglašavanja operativnih međuresornih planova, nadzora tržišta i objedinjavanja izveštaja o koordiniranom nadzoru tržišta za Vladu RS, razmenu informacija i obaveštavanje javnosti o nebezbednim proizvodima na tržištu; poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga; usaglašenost i bezbednost neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu; sprečavanje nelojalne konkurencije; zaštita potrošača; oglašavanje; proizvodnja i promet robe kojima se povređuju prava intelektualne svojine, odnosno proizvodnja i promet robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; promet biocida; promet hemikalija; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera, kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; sprečavanje pojavnih oblika sive ekonomije u trgovini, elektronskoj trgovini i uslugama; kontrola uslova za prometovanje, prometa i monitoring derivata nafte i biogoriva; finansijsko-materijalni poslovi u vezi robe oduzete u postupku inspekcijskog nadzora; poslove koji su neposredno vezani za vršenje inspekcijskog nadzora: izrada analize stanja iz oblasti inspekcijskog nadzora; izrada analiza i procena rizika; izrada procedura i lista provera za vršenje inspekcijskog nadzora; izrada akata o primeni propisa; interna obuka tržišnih inspektora za primenu novih propisa i procedura u postupku inspekcijskog nadzora; sačinjavanje izveštaja o izvršenim kontrolama u inspekcijskom nadzoru, analiza tih izveštaja i sačinjavanje predloga plana samostalnih, zajedničkih i koordiniranih kontrola za naredni period; unutrašnja kontrola rada odeljenja tržišne inspekcije i tržišnih inspektora; praćenje izvršenja naloga dostavljenih odeljenjima; predlaganje mera za otklanjanje nepravilnosti u radu inspektora i odeljenja; provere i obrada navoda inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka; neposredan inspekcijski nadzor iz nadležnosti tržišne inspekcije radi provere navoda iz prijava i pritužbi na rad inspektora i odeljenja; pripreme ovlašćenih predstavnika podnosioca zahteva za pretres pred sudom za prekršaje; obrada predmeta za Državno pravobranilaštvo u postupcima koji su pokrenuti od strane tržišnih inspektora; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz nadležnosti tržišne inspekcije po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija, organizacija potrošača i dr.; saradnja sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, drugim organima i organizacijama, udruženjima i ustanovama čiji su poslovi u vezi ili od značaja za rad Sektora; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Sektora; obavlja i druge poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

  U Sektoru tržišne inspekcije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  U sedištu ministarstva:

  Za razvoj i unapređenje rada Sektora:

  1.Grupa za razvoj i unapređenje rada Sektora

  Za funkcionalnu koordinaciju rada unutrašnjih jedinica van sedišta:

  1. Odeljenje za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača;

  2. Odeljenje za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda;

  3. Odeljenje za obuku i izveštavanje;

  4. Odeljenje za unutrašnju kontrolu.

  Izvan sedišta Ministarstva:

  1. Odeljenje tržišne inspekcije Beograd, u područnoj jedinici za grad Beograd sa sedištem u Beogradu

  Kontakt telefon: 011/ 3117-418

  2. Odeljenje tržišne inspekcije Bor, u okružnoj područnoj jedinici za Borski upravni okrug sa sedištem u Boru

  Kontakt telefon: 030/423-449, 030/427-531

  3. Odeljenje tržišne inspekcije Valjevo, u okružnoj područnoj jedinici za Kolubarski upravni okrug sa sedištem u Valjevu

  4. Odeljenje tržišne inspekcije Vranje, u okružnoj područnoj jedinici za Pčinjski upravni okrug sa sedištem u Vranju

  Kontakt telefon: 017/421-875, 017/427-106

  5. Odeljenje tržišne inspekcije Zaječar, u okružnoj područnoj jedinici za Zaječarski upravni okrug sa sedištem u Zaječaru

  Kontakt telefon: 019/420-577, 019/421-791, 019/422-447

  6. Odeljenje tržišne inspekcije Zrenjanin, u okružnoj područnoj jedinici za Srednjebanatski upravni okrug sa sedištem u Zrenjaninu

  Kontakt telefon: 023/564-584

  7. Odeljenje tržišne inspekcije Jagodina, u okružnoj područnoj jedinici za Pomoravski upravni okrug sa sedištem u Jagodini

  Kontakt telefon: 035/231-895, 035/241-211

  8. Odeljenje tržišne inspekcije Kragujevac, u okružnoj područnoj jedinici za Šumadijski upravni okrug sa sedištem u Kragujevcu

  Kontakt telefon: 034/335-866, 034/335-211, 034/302-211 (od 08 do 15h)

  9. Odeljenje tržišne inspekcije Kraljevo, u okružnoj područnoj jedinici za Raški upravni okrug sa sedištem u Kraljevu

  Kontakt telefon: 036/314-285, 036/311-796, 036/306-163

  10. Odeljenje tržišne inspekcije Kikinda, u okružnoj područnoj jedinici za Severnobanatski upravni okrug sa sedištem u Kikindi;

  Kontakt telefon: 023/22-908

  11. Odeljenje tržišne inspekcije Kosovska Mitrovica, u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Kosovskomitrovački, Kosovskopomoravski, Kosovski, Prizrenski i Pećki upravni okrug sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

  Kontakt telefon: 028/421-009

  12. Odeljenje tržišne inspekcije Kruševac, u okružnoj područnoj jedinici za Rasinski upravni okrug sa sedištem u Kruševcu

  13. Odeljenje tržišne inspekcije Leskovac, u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Jablanički upravni okrug i Pirotski upravni okrug, sa sedištem u Leskovcu

  Kontakt telefon: 016/241-159, 016/241-005, 016/242-524, 016/244-817

  14. Odeljenje tržišne inspekcije Niš, u okružnoj područnoj jedinici za Nišavski upravni okrug sa sedištem u Nišu

  Kontakt telefon: 018/515-522, 018/515-508

  15. Odeljenje tržišne inspekcije Novi Sad, u okružnoj područnoj jedinici za Južnobački upravni okrug sa sedištem u Novom Sadu

  Kontakt telefon: 021/421-824

  16. Odeljenje tržišne inspekcije Pančevo, u okružnoj područnoj jedinici za Južnobanatski upravni okrug s sedištem u Pančevu

  Kontakt telefon: 013/345-239

  17. Odeljenje tržišne inspekcije Požarevac, u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Braničevski upravni okrug i Podunavski upravni okrug, sa sedištem u Požarevcu

  Kontakt telefon: 012/226-212, 012/226-211

  18. Odeljenje tržišne inspekcije Prokuplje, u okružnoj područnoj jedinici za Toplički upravni okrug sa sedištem u Prokuplju

  Kontakt telefon: 027/324-949

  19. Odeljenje tržišne inspekcije Sombor, u okružnoj područnoj jedinici za Zapadnobački upravni okrug sa sedištem u Somboru

  Kontakt telefon: 025/23-484, 025/24-478

  20. Odeljenje tržišne inspekcije Sremska Mitrovica, u okružnoj područnoj jedinici za Sremski upravni okrug sa sedištem u Sremskoj Mitrovici

  Kontakt telefon: 022/610-638, 022/610-348, 022/610-641

  21. Odeljenje tržišne inspekcije Subotica, u okružnoj područnoj jedinici za Severnobački upravni okrug sa sedištem u Subotici

  Kontakt telefon: 024/557-376

  22. Odeljenje tržišne inspekcije Užice u okružnoj područnoj jedinici za Zlatiborski upravni okrug sa sedištem u Užicu

  Kontakt telefon: 031/513-789, 031/513-789, 031/520-865

  23. Odeljenje tržišne inspekcije Čačak u okružnoj područnoj jedinici za Moravički upravni okrug sa sedištem u Čačku

  Kontakt telefon: 032/222-367

  24. Odeljenje tržišne inspekcije Šabac, u okružnoj područnoj jedinici za Mačvanski upravni okrug sa sedištem u Šapcu

  Kontakt telefon: 015/346-992, 015/347-020, 015/345-267

  25. Odeljenja, odseci i grupe tržišne inspekcije izvan sedišta Ministarstva

  Akt o primeni Odluke

  Polaganje posebnog stručnog ispita za tržišnog inspektora koji polažu komunalni inspektori

  Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

  Korisne informacije za OTKUPLJIVAČE 

  Javna baza benzinskih stanica

  Odluku Koordinacione komisije o usvajanju Plana

  Kodeks ponašanja i etike inspektora

  Revidiran plan tržišne inspekcije za 2020.godinu

  Plan tržišne inspekcije za 2020. godinu

  Plan tržišne inspekcije za 2019. godinu

  Plan tržišne inspekcije za 2018. godinu

  Plan tržišne inspekcije za 2017. godinu

  Kontrolne liste

  Godišnji izveštaj o radu tržišne inspekcije za 2018. godinu

  Godišnji izveštaj o radu tržišne inspekcije za 2017. godinu

  Godišnji izveštaj o radu tržišne inspekcije za 2016. godinu