Raspisan Konkurs Digitalni čas 2012-2013.

 REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO
SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE
I TELEKOMUNIKACIJA

raspisuje

NAGRADNI KONKURS
ZA NASTAVNIKE OSNOVNIH ŠKOLA
  „DIGITALNI ČAS 2012-2013.“

 

Konkurs je namenjen predmetnim nastavnicima i nastavnicima razredne nastave osnovnih škola, koji uspešno koriste informacione i komunikacione tehnologije u nastavi i kreativni su u svom radu. Cilj Konkursa je podsticanje efektivne i raznovrsne upotrebe informacionih tehnologija u nastavnom procesu.

Predmet Konkursa je rad koji ocenjuje stručna komisija. Rad treba da sadrži prikaz jedne nastavne jedinice čiju realizaciju prati upotreba informacionih tehnologija kao nastavnog sredstva.

Potrebno je da prikazana nastavna jedinica bude usklađena sa važećim nastavnim programom i realizovana tokom jednog, a najviše četiri školska časa. Upotrebljene informacione tehnologije moraju biti primenljive u nastavi u digitalnim kabinetima i usklađene sa zadacima i ciljevima časa. Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na ovaj način podstiče korišćenje informacionih tehnologija u nastavi i pozitivno utiče na razvoj informacionog društva.

Prijavljivanje na Konkurs „Digitalni čas 2012-2013.“ obavlja se popunjavanjem elektronske prijave na veb strani www.digitalnaskola.rs/casnajkasnije do 09. maja 2013. godine.

Radovi pristigli na Konkurs biće podeljeni u tri grupe prema nastavnim predmetima, i to:

  1. Matematika, informatika, računarstvo i tehničko obrazovanje (matematika, od igračke do računara, tehničko i informatičko obrazovanje, informatika i računarstvo);
  2. Društvene nauke i sport (srpski jezik, strani jezik, jezik nacionalne manjine kao maternji, srpski jezik kao nematernji, likovna kultura, muzička kultura, fizičko vapitanje, verska nastava, građansko vaspitanje, narodna tradicija, ruke u testu, lepo pisanje, maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture, šah, istorija, svakodnevni život u prošlosti, crtanje, slikanje i vajanje, hor i orkestar);
  3. Prirodne nauke (svet oko nas, priroda i društvo, otkrivanje sveta, čuvari prirode, geografija, biologija, hemija, fizika).

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija iz svake grupe predmeta nagrađuje po šesnaest najboljih radova. Nakon ocene stručne komisije biće dodeljene sledeće nagrade:

  • jedna prva nagrada, u iznosu od 70.000 dinara;
  • tri druge nagrade, u iznosu od po 50.000 dinara;
  • dvanaest trećih nagrada, u iznosu od po 30.000 dinara.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija dodeljuje i ukupno tri specijalne nagrade:

  • nagrada za interaktivnost, u iznosu od 100.000 dinara;
  • nagrada za inovativnost, u iznosu od 100.000 dinara;
  • nagrada za interdisciplinarnost, u iznosu od 100.000 dinara.

Na veb strani www.digitalnaskola.rs/cas biće objavljen elektronski Zbornik radova „Digitalni čas 2012-2013.“, sačinjen od svih radova koji su odgovorili na zahteve Konkursa.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni u junu 2013. godine.

Sve dodatne informacije o Pravilima učešća na Konkursu „Digitalni čas 2012-2013.“ biće raspoložive na veb strani www.digitalnaskola.rs/cas, na adresi elektronske pošte digitalni.cas@digitalnaagenda.gov.rs i putem broja telefona 011/20-20-200.