Контрола веродостојности оглашавања снижења

Сектор тржишне инспекције Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, у складу са планом рада, почиње контролу веродостојности огласних порука за августовска и септембарска снижења цена, са посебним нагласком на провери да ли се заиста ради о распродајама школског прибора и опреме за школу, укључујући одећу и обућу за децу.

Уочени проблеми на терену, као и информације добијене од грађана, указују да поједини привредни субјекти злоупотребљавају огласне поруке (оглашавање распродаја, снижења и других продајних подстицаја) само у циљу повећања промета, а не зато што снижење заиста постоји, што је противно одредбама и Закона о трговини и Закона о заштити потрошача и Закона о оглашавању и што свакако има негативне последице за потрошаче и конкуренцију на тржишту.

У свим случајевима у којима се утврди неистинита, непотпуна или преварна огласна порука, којом се потрошач доводи у заблуду, инспектор ће:
– забранити такво оглашавање ( што подразумева уклањање огласне поруке са излога или продајног места, забрану даљег дистрибуирања неистинитог рекламаног материјала и сл.);
– наложити усаглашавање огласне поруке са законским одредбама ( проценат снижења, врста робе на коју се односи снижење, период трајања снижења и сл.);
– поднети захтев за покретање прекршајног поступка.

Контроле ће започети у седиштима великих трговинских ланаца, продавницама за школски прибор и опрему за ђаке, као и у специјализованим продавницама одеће и обуће. О резултатима контроле која ће се вршити на целој територији Републике Србије и која ће трајати до краја септембра, јавност ће бити благовремено обавештена.