Обрасци

Образац за извештај о реализацији извоза брашна за 2010. годину ***
18.9 KB
952 Преузимања
Детаљније...

Образац обавештења о опасном производу
127.0 KB
1603 Преузимања
Детаљније...


Захтев за издавање дозволе за увоз РДН
115.7 KB
2199 Преузимања
Детаљније...

Захтев за издавање дозволе за пружање услуге техничке помоћи у вези са РДН
64.5 KB
846 Преузимања
Детаљније...

Образац - Дозвола за увоз РДН
92.7 KB
1805 Преузимања
Детаљније...

Образац дозвола БРОКЕРСКЕ УСЛУГЕ
93.7 KB
988 Преузимања
Детаљније...

Захтев за издавање увознe потврде о достави РДН
98.8 KB
991 Преузимања
Детаљније...

Захтев за издавање увозног сертификата  за РДН
89.6 KB
1026 Преузимања
Детаљније...

Сертификат крајњег корисника за РДН
95.2 KB
1226 Преузимања
Детаљније...

Међународни увозни сертификат за РДН
86.0 KB
1206 Преузимања
Детаљније...

Потврда о достави РДН
85.0 KB
1069 Преузимања
Детаљније...

 Изјава крајњег корисника Влади Републике Србије РДН
34.3 KB
1133 Преузимања
Детаљније...

Изјава о употреби контролисане робе у сопственој производњи
25.6 KB
1010 Преузимања
Детаљније...

Извештај о реализацији РДН
20.5 KB
1351 Преузимања
Детаљније...

Дозвола - Услуга техничке помоћи
49.7 KB
874 Преузимања
Детаљније...

Дозвола - Извоз робе која није наведена у националној контролној листи РДН
101.4 KB
1105 Преузимања
Детаљније...

Захтев за издавање дозволе за пружање брокерских услуга у вези са РДН
107.0 KB
790 Преузимања
Детаљније...

Образац - Дозвола за извоз РДН
100.9 KB
1269 Преузимања
Детаљније...

Евиденција о посредовању у промету и закупу непокретности
58.9 KB
4023 Преузимања
Детаљније...

Захтев за упис у регистар посредника у промету и закупу непокретности
70.7 KB
3465 Преузимања
Детаљније...

Упутство за подносење захтева за  увоз и извоз робе на основу дозволе
232.0 KB
3404 Преузимања
Детаљније...

Компензациони послови са иностранством - Упутство
123.6 KB
458 Преузимања
Детаљније...

Образац 1 Захтев за одобрење компензационог посла
134.9 KB
458 Преузимања
Детаљније...


Образац 2 Захтев за продужење - измену решења о одобрењу компензационог посла
125.9 KB
439 Преузимања
Детаљније...

Образац 3 Захтев за свођење компензационог посла
136.5 KB
366 Преузимања
Детаљније...

Oбрaзaц 4 Oбрaчун o извршeњу кoмпeнзaциoнoг пoслa
204.4 KB
415 Преузимања
Детаљније...


Захтев за упис у Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења (Образац 1)
23.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Захтев за промену података о упису у Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења (Образац 2)
23.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...