Javna rasprava o Predlogu strategije zaštite potrošača za period 2019-2024 godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, u skladu sa članom 36. Zakona o planskom sistemu RS („Službeni glasnik RS“, br. 30/18) sprovodi javnu raspravu o Predlogu strategije zaštite potrošača za period 2019-2024. godine.

Javna rasprava o Predlogu strategije sprovodi se u periodu od 23. septembra do 14. oktobra 2019. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za pitanja uređenja zaštite potrošača, kao i druga zainteresovana lica.

Tekst Predloga strategije postavljen je na internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija www.mtt.gov.rs i na portalu e-Uprava.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd ili elektronskim putem na e-mail adresu: dragana.drobnjak@mtt.gov.rs.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće i objaviće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu strategije najkasnije sedam dana pre podnošenja Vladi na razmatranje i odlučivanje, i to na internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i portalu e-Uprave.

Tekst Predloga strategije možete preuzeti ovde,

Predlog Strategije zaštite potrošača za period 2019-2014 godine
2.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Akcioni plan koji je sastavni deo Predloga strategije možete preuzeti ovde.

Akcioni plan Strategije zaštite potrošača za period 2019-2022 godine
109.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...