Javna rasprava o Predlogu strategije razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine

U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade od 25. Septembra 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu strategije razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji za period 2019- 2023. godine.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 2. do. 23. oktobra 2019. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, putem elektronske pošte na adresu: nevena.praizovic@mtt.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd.

U toku javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će organizovati javnu prezentaciju Predloga strategije i raspravu, koja će se održati 3. oktobra 2019. godine u Klubu Poslanika, Tolstojeva 2, Beograd, sa početkom u 11 časova.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i pripremiti konačnu verziju Predloga strategije za razmatranje na sednici Vlade.


Program javne rasprave
19.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac za dostavljanje primedbi i sugestija
18.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...