Спецификација о минималним техничким захтевима и Упутство за тестирање СТБ и дигиталних телевизијских пријемника

Министарство културе, информисања и информационог друштва је израдило Спецификацију о минималним техничким захтевима које треба да испуне уређаји за пријем дигиталног терестричког телевизијског сигнала, као и Упутство о начину и процедури испитивања уређаја (СТБ и дигиталних телевизијских пријемника).

Увођење дигиталне телевизије грађанима омогућава бољи квалитет звука и слике, већи избор садржаја, као и већи број програма земаљске телевизије (у односу на аналогну) и то у стандардној (SD) и високој (HD) резолуцији. Увођење дигиталне телевизије омогућава свим корисницима једноставан приступ аудиовизуелним медијским садржајима а посебно имајући у виду потребе старијих особа и особа са инвалидитетом. То значи да ће у аудиовизуелне услуге бити укључени знаковни језик, титловање, аудио опис и једноставно кретање кроз мени. Дигитална телевизија ће такође омогућити додатне апликације као што су превод и титловање садржаја који ће се приказивати истовремено са сликом.

Предности преласка са аналогног на дигитално емитавање канала су такође и могућност портабл и мобилног пријема програма, интерактивност и конвергенција сервиса. Конвергенција сервиса подразумева скуп хетерогених сервиса (видео сервиси, сервиси преноса података, телефонски сервиси) доступних кориснику преко различитих корисничких уређаја који функционишу у различитим окружењима. Битно је напоменути да су кориснику доступне различите врсте сервиса, а да их он види као један.

Држави ће дигитализација омогућити ефикасније и рационалније коришћење радио-фреквенцијског спектра. Ослобођени део спектра ће се користити за нове услуге, промоцију развоја технологије, унапређење конкуренције и више могућности за унапређење стваралаштва и очување културног идентитета.

Дигитална дивиденда представља део спектра који ће бити ослобођен услед бољег искоришћења радио-фрекевенцијског спектра приликом емитовања телевизијског сигнала у дигиталном облику. Ефикасном и рационалном расподелом опсега дигиталне дивиденде стварају се предуслови за бржи привредни раст. На тај начин се подстиче отварање нових радних места и поставља основа равномерног и одрживог регионалног развоја, будући да услуге мобилних широкопојасних комуникација омогућавају људима који живе у мање развијеним регионима, а који нису довољно покривени услугама, да се повежу са развијенијим регионима и искористе предности широкопојасног приступа.

Увођењем дигиталне телевизије, као и кроз дигиталну дивиденду, у будућности ће моћи да се обезбеде нове услуге:
1) Комуникационе услуге:
– бежичне широкопојасне услуге;
– пренос мултимедијалних и видео апликација до покретних, мобилних и фиксних монитора;
– услуге јавне сигурности, као што су бежичне услуге у случају опасности.

2) Информационе услуге:
– богатији програмски садржаји из специјализованих области (политика, историја, дечији програм, спорт);
– побољшани електронски водич кроз програме, много бржи и интерактивнији од обичног телетекста, који ће представљати основни алат грађанима за навигацију кроз целокупну понуду услуга;

3) Интерактивне услуге
Интерактивна телевизија представља двосмеран ток информација, која омогућава комуникацију гледаоца и емитера, као и скуп следећих дигиталних услуга:
електронска трговина;
електронско банкарство;
интерактивне игре и квизови;
информације на захтев;
видео на захтев;
интернет сервис, читање и слање електронске поште;
клађење;
гласање.

Република Србија је изабрала најсевременији стандард за дигитално земаљско емитовање телевизијских сигнала – DVB-T2 и стандард за видео компресију – MPEG-4 верзија 10 (H.264 AVC). DVB-T2 стандард, у односу на стандарде претходне генерације, нуди добру заштиту сигнала, боље услове преноса, као и мању осетљивост на сметње. Грађани који ТВ програм примају земаљским путем (користе антене), морају да имају или нови телевизор, који подржава стандарде које је Србија изабрала (DVB-T2/MPEG-4), или специјалан уређај set-top-box (STB), који ће дигитални сигнал одабраног стандарда претворити у облик који је погодан за емитовање на свим типовима старих телевизора, било да су аналогни или дигитални. Ови ће се уређаји појавити у време пробног емитовања и у нашим продавницама.

У наставку реализације пројекта дигитализације Министарство је израдило Спецификацију о минималним техничким захтевима које треба да испуне уређаји за пријем терестричког (земаљског) дигиталног телевизијског сигнала, као и Упутство о начину на који се спроводи тестирање тих уређаја. Ова препорука је необавезујућа али садржи минимале захтеве које мора да испуни сваки уређај да би био подобан за пријем изабраног стандарда. Примена ових препорука је добровољна а заинтересована лица која дистрибуирају овакве уређаје могу склопити уговоре са министарством на основу којих ће прихватити ове препоруке и начин тестирања а министарство ће са своје стране указати на то који дистрибутери пуштају у промет уређаје подобне за пријем сигнала, све у циљу заштите потрошача. О овој фази у реализацији пројекта јавност ће бити благовремено обавештена. У том циљу ће министарство одржати састанке са свим заинтересованим странама (дистрибутерима, удружењима за заштиту потрошача и сл.).

 

Спецификација минималних техничких захтева уређаја за пријем дигиталног терестричког телевизијског сигнала у Републици Србији

Упутство о начину и процедури испитивања уређаја у циљу процене испуњености услова за пријем дигиталног терестричког телевизијског сигнала у Републици Србији