Почело дигитално емитовање TV програма у DVB-T2 стандарду

Сигнал се у Иницијалној мрежи за тестирање емитује са 15 локација широм Србије. Од тих 15 локација, 13 су предајничке: Авала, Црвени Чот, Гоч, Гучево, Ниш Горица, Нови Пазар Шутеновачко брдо, Овчар, Прибој Бић, Рашка Градац, Суботица Црвено село, Ужице Забучје, Ваљево Пећина и Вршачки Брег, док су Кошутњак и Стојчино брдо локације на којима се налазе геп филери. Предајници који се користе су малих снага, јер тренутно, због великог броја телевизија и заузетости спектра, не постоје техничке могућности за коришћење већих снага.

DVB-T2 сигналом кроз Иницијалну мрежу покривено је између 40 и 50% становништва наше земље.

Крајем 2008. године, тадашње Министарство за телекомуникације и информационо друштво је конкурисало и добило пројекат којим се из претприступних (IPA) фондова Европске уније финансира набавка опреме за мултиплексирање и дистрибуцију дигиталног терестричког ТВ сигнала. Као резултат успешно завршеног тендера, добијена је опрема најбољих понуђача. Из истих фондова, финансирају се и консултантске услуге за спровођење процеса дигитализације. Европска унија је за овај пројекат издвојила укупно 10,5 милиона евра бесповратне помоћи.

Један део опреме финансиране из IPA фондова искоришћен је за потребе Иницијалне мреже. Иницијална мрежа чиниће саставни део коначне мреже по окончању преласка на дигитално терестричко емитовање телевизијског програма.