Poziv za predloge o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija pokreće proces izmene i dopune Zakona o elektronskoj trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 41/2009).

Pozivamo sve zainteresovane da nam do 10. septembra 2012. dostave uopštene ili konkretne predloge za izmene i dopune ovog zakona.

Adresa za slanje priloga je milijana.jovic@mtt.gov.rs .

Ministarstvo će do sredine septembra izraditi nacrt izmena i dopuna zakona. Do kraja septembra biće održan okrugli sto i diskusija o ovom nacrtu.

Kontakt za više informacija: Slobodan Marković, 063/387-260 .