Вест у вези измене Конкурса за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2020. години и Конкурса за доделу дотација намењених за пројекте развоjа туризма у 2020. години

Имајући у виду актуелну здравствену ситуацију, као и увођење ванредног стања у Републици Србији с тим у вези, Министарство трговине, туризма и телекомуникација је продужило рок за подношење захтева за коришћење субвенција и трансфера, као и рок за подношење захтева за коришћење дотација за пројекте промоције туристичких производа и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде, пројекте унапређења и реализације статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и пројекте едукације и тренинга у туризму.

Претходно прописани рок 31.03.2020. године, продужава се до 1.05.2020. године.