Анализа уговора оператора мобилне телефоније у Србији

Дана 28. новембра 2011. године, у београдском Медија центру, одржан је
округли сто о заштити потрошача у области електронских комуникација.
На овом скупу, који је организовала Асоцијација потрошача Србије,
представници организација за заштиту потрошача, мобилних оператора,
надлежног министарства и регулаторног тела, констатовали су напредак у
области регулисања права потрошача у области електронских
комуникација.

Посебно је истакнута чињеница да овај сектор већ годинама представља лидера у модернизацији услуга и унапређењу односа са корисницима, као и да је недавно успостављен нови правни оквир за функционисање сектора електронских комуникација. Стога је закључено да постоји могућност и потреба за даљим унапређењем одредби уговора и општих услова пословања оператора, како би се обезбедила пуна примена важећих прописа, унапредила информисаност потрошача и обезбедио виши степен заштите уговорних страна – како потрошача, тако и оператора.

Полазећи од закључака са округлог стола, као и исказане спремности оператора на даљу сарадњу по овом питању, Министарство културе, информисања и информационог друштва сачинило је иницијалну анализу корисничких уговора и општих услова пословања оператора мобилне телефоније у Србији:

Telekom Srbija
Telenor
Vip Mobile

Наведени документи упућени су операторима 21. марта 2012, а састанци представника оператора, Министарства културе, информисања и информационог друштва и Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, одржани су 4. и 7. маја 2012. На састанцима су размењена мишљења о резултатима анализе и закључено да ће оператори изменити одредбе својих уговора и општих услова пословања, како би
права и обавезе уговорних страна биле јасније и потпуније дефинисане, у складу са законом. Корисници ће бити обавештени о изменама, а нови текст уговора и општих услова пословања биће достављени Агенцији за електронске комуникације, у року и на начин предвиђен Законом о електронским комуникацијама.

Министарство још једном поздравља спремност свих оператора за учешће у конструктивном дијалогу и сарадњу на успостављању виших стандарда заштите права корисника, али и бољих услова пословања у области електронских комуникација у Србији.