Врсте пројеката

Предлози пројеката подносе се на основу позива за пројекте и разликује се неколико врста пројеката тј. инструмената финасирања (funding instrument). За сваку тему и циљ радним програмом је дефинисано који инструмент финасирања тј. врста пројекта се очекује, као и као и приближан број пројеката који ће бити финасиран, за одређени циљ.

Постоје 3 основна инструмента финасирања и један прелазни тип финасирања који ће бити актуелан за предстојећи Позив 4:
• Пилот А
• Пилот Б
• Тематске мреже
• Мреже најбоље праксе

Пилот А
Предвиђено је да земље које учествују у пројектном конзорцијуму већ имају операбилни сервис на националном нивоу. У овом типу пројекта неопходно је учешће релевантне државне институције, минимум 6 институција из 6 различитих земаља. Конзорцијум треба да обухвати и остале релевантне заинтересоване стране, мала и средња предузећа, крајње кориснике итд.

Укупно трајање пројекта је максимално 36 месеци са минималним периодом тестирања услуге, тј.сервиса од 12 месеци, а за ову врсту пројекта финсирање кроз ICT PSP износи 50% укупних трошкова.

Пројекти типа Пилот А имају за циљ развој сервиса за неколико земаља чланица и придружених земаља, а подразумевају отворено и интероперабилно решење, које ће бити доступно свим земљама чланицама и придруженим земљама.

Пилот Б
Конзорцијум мора да буде састављен од најмање 4 правна лица из 4 различите земље чланице или придружене земље. У конзорцијуму је потребно да учествују релевантне јавне институције, пружаоци услуга, мала и средња предузећа и корисници.

Време трајања пројекта је 24-36 месеци са пилот услугом за 12 месеци, а финансирање кроз ICT PSP износи 50% од укупних трошкова.

Пројекти типа Пилот Б намењени су развијању иновативне услуге базиране на ИКТ, развијене и имплементиране у реалним условима. Пожељно је да нова решења буду усмерена на веће могућности за привреду и погодности за пословање малих и средњих предузећа.

Тематске мреже
Конзорцијум мора да буде састављен од најмање 7 правних лица из 7 различитих земаља чланица или придружених земаља.

Трајање пројекта од 18 до 36 месеци, а финасирање кроз ICT PSP износи и до 100%, али укупан буџет пројекта не може да прелази 300 – 500 хиљада евра.

Пројекти овог типа подразумевају умрежавање релевантних заинтересованих страна и експерата. Пројекти су усмерени на размене искуства са циљем развоја нових решења и заједничких стратегија.

Мреже најбоље праксе
Неопходно је најмање 7 релевантних правних лица из 7 различитих земаља чланица или придружених земаља.

Финасирање кроз ICT PSP износи до 80% директних трошкова, а предвиђени буџет ће изности од 3 до 5 милиона евра по пројекту.

Мреже најбоље праксе је прелазни тип пројекта у Позиву 4, и овај тип пројекта је намењен само за тему Дигиталне библиотеке.