Како припремити предлог пројекта

Да бисте припремили успешан предлог пројекта неопходно је да се детаљно упознате са актуелним радним програмом, упутством за учеснике, као и са формом уговора о додели бесповратних средстава. Сви ови документи доступни су на адреси Европске комисије по расписивању позива за пројекте.

Неопходно је да предлог пројекта испуни све формалне услове који су наведени у радном програму: релевантност пројектне идеје у односу на наведене циљеве, одговарајућа врста пројекта тј. инструмент финасирања, минимум услова за број и врсту партнера, европска димензија пројекта итд. Ваша пројектна идеја мора да се односи на само један од наведених циљева у оквиру предвиђених тема.

Сви предлози пројекта подносе се електронским путем преко система EPSS (Electronic Proposal Submission Service), који је доступан по објављивању позива за пројекте. Предлози пројеката се састоје од два формулара: део А састављеног од административних образаца и део Б, у који се уноси детаљан опис пројекта. Предлог пројекта је могуће редовно ажурирати путем овог система. Посебну пажњу обратите на рокове за пријаву, јер након истека рока систем више није доступан.

Уколико имате неопходну експертизу и искуство можете да се пријавите у базу експерата, коју Европска комисија користи при процени пројектних предлога, а самим тим и одобравању средстава. Као евалуатор имаћете прилику да се детаљно упознате са критеријумима евалуације пројектних предлога и да прочитате низ успешних и мање успешних предлога, што ће вам, касније, значајно олакшати писање вашег предлога пројекта. Региструјте се као експерт и укључите се у оцењивање и праћење пројеката.

Такође, доступна је и база пројеката који су до сад одобрени за финасирање кроз ICT PSP