Контакт

Национална контакт особа за ICT PSP – Наташа Радовић natasa.radovic@digitalnaagenda.gov.rs
Тел. +381 (011) 20-20-081