Ко може да учествује

Програм ICT PSP је отворен за сва правна лица из земаља чланица ЕУ или придружених земаља (тзв. Associated Countries). У групу земаља које имају статус придружене земље спадају Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Хрватска, Турска, а од 2010. и Република Србија. Независно од врсте пројекта, неопходно је учешће више партнера из различитих ЕУ земаља или придружених земаља.

Стога, сва правна лица из Републике Србије могу да учествују у Програму, било као координатори пројеката и пројектног конзорцијума, било као партнери. У Програму могу да учествују мала и средња предузећа, јавне иституције, као и остале организације и компаније које се својим областима рада уклапају у теме и циљеве актуелних радних програма ICT PSP .