Весна Ковач

Рођена је 27. фебруар 1965. године у Новом Саду. По занимању је дипломирани економиста.

Радно искуство

2014-2017 Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
2012-2014 Народна посланица, потпредседница Народне скупштине, председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава
2007-2012 Државни секретар у Министарству економије и регионалног развоја
2004-2007 Секретар у Министарству финансија
2002-2003 Генерални секретар у Народној банци Југославије (касније Народна банка
Србија)
2001-2002 Народна банка Југославије, помоћник директора Дирекције за Опште и заједничке послове
1995-2000 Приватно предузеће ,,Пионир-инвест“, шеф рачуноводства и самостално вођење књиговодства за правна лица и предузетнике
1994-1995 Књиговодствена агенција ,,Емком“, самостално вођење књиговодства за правна лица и предузетнике
1991-1994 Приватно предузеће ,,Елитекс“, шеф рачуноводства

Додатно искуство

Од 1994. до 2000. године ангажована на пројектима који се односе на област рачуноводства у компанији ,,Фиком“.