Мирослав Кнежевић

Доктор Мирослав Кнежевић је доцент на Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум. Рођен је 1988. године у Ужицу. Основну школу завршио је на Златибору, а средњу Угоститељско туристичку школу у Чајетини, као ђак генерације и носилац Вукове дипломе.

Године 2007. освојио је друго место на Републичком такмичењу из области економије и туризма. Студије наставља на Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент, Универзитет Сингидунум.
Од 2008. године се активно укључује у студентско организовање, најпре као председник Студентског парламента ФТХМ (2008-2009), а затим као председник Студентског парламента Универзитета Сингидунум (2009-2011).

Током 2010. године учествовао је у формирању Студентске конференције Универзитета Србије (СКОНУС) и био именован за члана председничког савета. Исте године постао је стипендиста немачке фондације „Конрад Аденауер“.

Као најбољи студент генерације, са просечном оценом 10, на Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент, стекао је звање дипломираног економисте. Мастер студије завршио је 2012. године на Универзитету Сингидунум на студијском програму Пословни системи у туризму и хотелијеству.

Добитник је признања „Млади лидер године“ за 2012. годину, на ИX-ом форуму менаџера хотела и хотелских домаћинстава, у организацији редакције стручног часописа „Туристички Свет“ и удружења за туризам и угоститељство Привредне коморе Србије.

Докторске студије завршио је 2016. године са највишом просечном оценом 10 (десет), на Универзитету Сингидунум, студијски програм Менаџмент у туризму.

Академске 2011/2012 радио је као сарадник у настави а крајем 2012. је изабран у звање асистента на Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент.

Од 2013. до 2015. године обављао је функцију председника Клуба асистената на Универзитету Сингидунум.

Почетком 2016. године изабран је у звање доцента, где изводи наставу на више предмета на основним и последипломским студијама. Учесник је великог броја стручних, међународних и домаћих пројеката UN Joint Programme “Sustainable Tourism for Rural Development”; Strengthening Student Role in Governance and Management at the Universities of Serbia in line with the Bologna Process; Strategy for sustainable development of municipality Чајетина 2010-2020. итд.).

Аутор је више од 30 научних и стручних радова објављених у домаћим и иностраним часописима и на конференцијама. Модератор, кључни говорник и панелиста на више стручних и научних скупова у земљи и иностранству. Говори енглески језик.